מוזאון לאמנות - רמת גן

18 יולי 2013

תוכנית לאמנים ארטדינמו - אוצרת מוניקה לביא